כדי לחנך את צריכה להיות משכילה מאוד, חזקה מאוד, מתוחכמת מאוד. מה מורכב יותר? מה דורש יותר יציאה מעצמך יחד עם גילוי מתמיד של כוחות נפש? את מחנכת באמצעות נדיבות, זריזות, הומור. את יוצרת.