1.

גלים אפורים ירקו

קצף כהה.

העולם נרטב והחוויר

אני הייתי במנוחה גמורה.

2

המלח הרטוב

מחה את האבק.

ובכל זאת – ביקשתי לי את התפל,

את התפל הבהיר,

המדויק

3.

איך אפשר להסביר את זה?

את זה אי אפשר להסביר.

ההסבר יאפיר.