באצבעי

דולקת

 דלקת.

התרופה:

לטבול

במים

 רותחים

מהולים

בסבון

כלים

עד שאי אפשר לסבול.

שוב

 ושוב

לטבול.

האצבע

תתקלף, 

תכחיל

 ותתייבש.

אז יכבה

הכאב הרוחש

כמו טלוויזיה שהיתה דולקת ברקע וכבתה.