קולך כה דק עד שנדמה

 שהוא פרי של  דמיוני.

רק אותך אפשר לשמוע

כשחשוך וקולני