חשיכה לחה.

פנסי רחוב צהובים

עטופים במוך

מביטים בכביש ובבוהק הלבן.

מעבר לכביש שדה.

בחשכת השדה מסתתרים שב"חים.

כלב בטיול לילי

נובר בגללים.

הערים מקווים ללילה נצחי.