אסור שיעבור יום בלי כתיבה. זה יום פגום מטאפיזית. זה יום חסר. זו תפלות.

אני חושבת שזאת תקופה טובה לחטאים. לפני כניסת החג, אנחנו כבר יודעים שנלבש לבן ושנעשה תשליך. בהזדמנות הזאת אנחנו מערימים עוד חטא קטן לכיס.אני מערימה עוד חטא קטן לכיס. אני אשליך אותו בחג, אני חושבת לעצמי. אבל  אותו אני ממששת כל השנה כדי שיזכיר לי מי אני.