אני מקציבה שני לילות לייסורי הנפש. אחר כך אבחר רק בחירות הרוח. אשוב להיות חופשיה. שני לילות לייסורי הנפש, אני מוכנה להקציב.

אחר כך האושר בחירות לחשוב, בעונג שבדיבור, בנחמה שבקירבה.

וגם בעבודה הקשה, המעיפת. להיות מדויקת, להתכונן.