על העצים מונח ילדה

רואה בין העצים אילת

שורקת לה צופן שתבוא

קלה תבוא אילת.

והילדה סופרת כוכב וכוכב

הבטחה ומאכלת.