הצער על מותך, סיכה מפלסטיק אדום,   

מונח על שולחן משרדי.

אור הניאון שכיער אותך

עכשיו מכער אותי.