אני חרדה שאטבע

אני מיחלת שאחלץ עצמי

מתוך הבוץ,

מתוך יניקה של בוץ.

רגלי אינן לוקחות אותי

ידי אינן מושות אותי,

ואני חשה שרק כך לעולם אחיה,

רגלי בבוץ מחליא וראשי באוויר צלול.