ככל שאני מתבגרת אהבותי מתבהרות

גם התענוג מתחדד:

אלה הן אהבותי הגדולות.

אינני יפה ונבוכה כפי שהייתי.

אני צועדת במעיל אדום וארוך

בין בתים חדשים ונמוכים בפרבר חדש.

השיחים מתנשאים על הגדרות לתוך המדרכות –

בשמים מתוקים נשפכים מהם.  יסמין ושושנה.

כלבים גדולים וזהובים נובחים צרודים בחצרות כהות

הלילה עמוק ונקי בשבילי לכל אורך הרחוב

אהבותי בהירות לי כפזמונים.