בלהה רצתה להיעלם-

כאילו לא התקיימה מעולם.

בלהה התפללה: שים לאין ישני.

בלהה עצמה עיניים,

החווירה בכל כוחה

התקררה,

הפסיקה לדפוק.