תבואי כשאני קוראת לך

להיעלב זו בחירה,

כשאומרים לך לא לשבת תעמדי

כשאומרים לך להפסיק תפסיקי

יש לך תפקיד זה התפקיד שלך.