ראיתי כל כך הרבה דברים

עד שהתרחקתי מעצמי מאוד

ולא יכולתי לראות את עצמי