בחזרה זה כמו בחזרה של הצגה

לא הכל יושב בפה כמו שצריך

ולא כל התנועות נכונות

לא כל הרצונות ברורים

ולא כל הפעולות מובהקות.

את צריכה לתרגל רצונות פעולות תנועות משפטים שישבו בפה בחזרה.