ברוך אתה  אדוני אלוקינו מלך העולם שהחזרת בי נשמתי

שתיתי הוצאתי את הכלב  אכלתי שקדי מרק טלוויזיה ראיתי

מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרתי בי נשמתי

ריח הלחמנייה  והשוקו חזרו כל הדברים שהם חיה'לה.