הכאב הקיומי,

בלי  יחסי ציבור

מה שנראה בסדר,

הוא מראה: שבור.

הכאב הקיומי,

תמיד מוכן להתפשר
עובד עם לחם שחור

סובל גם  קממבר.

הכאב הקיומי,

עושה את העבודה-

בלי להתפרסם,

בלי לבקש תודה,
בלי משאבים,

בלי לבקש קידום,

הוא בועט לנו בתחת,

שנכתוב ונצייר,

וככה הוא מצליח

להמשיך ולחורר.