חברה שלי, פרספוני,

תעלי למעלה עכשיו.
זה לא יפה בכלל שאת חיוורת.

 לא טוב שאת תתני שהאדס יחליט בשבילך ואחר כך שאת תתלונני.

תאכלי משהו יותר רציני משישה גרגרים של  רימון  ותפסיקי להיות כל כך חלושה.

את מבינה?

אומרים לך למה את בשאול את אומרת זה בגלל שאני כזאת וכזאת ויורדת עוד חצי מטר.