החזה חלול הוא מנגן

כמו אורפיאוס בגן הפסלים של בילי רוז שהפך להיות אורפיאוס של האוניברסיטה

המנגינה פשוטה יקרה דבר דבר  יקרה

ככה שר החזה החלול

השריקה גוברת

את יכולה לשמוע משהו אחר?

כבר לא.