לכתוב מה שהיה בלי לכתוב מה שהיה

לכתוב חרא בלי לכתוב חרא

לכתוב שהאוויר מתקפל צפוף

ולא לכתוב שהאוויר צפוף

לכתוב חלש