אם אלוהים היה אוכל בשר

כמה היה מטפטף על הבגד

של האלוהים?

אם אלוהים היה נהנה  כמו אנשים במסעדה

הרוטב על המוות ממה היו מכינים לו את הרוטב על המוות?

אם אלוהים היה רך אולי היה שותה.

אם אלוהים היה רך אולי היה נמנע.

אם אלוהים היה רך אולי היה שקט.