את חושבת שיש מישהי

שלא תלויה במעשים

שלא תלויה במילים

שלא צריכה לעשות טוב כדי להיות טובה

מה את אומרת

אז אולי באמת

נתיר

בוץ ושיער

ולא תהיה לי כפרה.