אינני מחבקת כל כך

את נס העולם הזה.

אמנם טוב לי בעולם –

המין והאדמה,  העמל והרקב,

ובכל זאת אני הוזה ..

יש לי בחשאי מחשבות

על גן העדן שבתנ"ך.

משאלותיי  נוהות

אל הדגים הגדולים ואל הדגים הקטנים,

אל כפות התמרים ואל העשב הטוב,

שהיו כשלא הייתי.