לא להגיד כי כל מילה תקלקל

את תגידי ומישהו יגחך.

אל תגידי שאת חלשה או משהו כזה

ובטח אל תפרטי סיבות.

את לא יכולה לנוח

זה לא יהיה יותר קל

אם תגידי פחד כל אחד יסתכל ויגיד: זה לא פחד.