אף אחד לא יכול אף פעם לדעת שיש אלוהים ובכל זאת  אני מכירה תודה

מפני שהיום ירד גשם והשמש האירה דרכו.

מפני שיש ירקות בעולם ותפוחים.

מפני שאהבתי כל כך הרבה

מפני שיש לי גוף

מפני שטעמתי שוקולד

מפני שיכולתי לומר

מפני שהבנתי מה שחשבתי שהוא נורא מדי

מפני שרציתי למות ואני לא מתה

מפני שחליתי והחלמתי.

פעם אחלה במשהו לא אחלים.

אין דבר.

אוכל לשאת זאת.