אמיר ויקיר, שלימדו אותי לכתוב שירים

קראו אותי כמו זרים

ולאמת שלא ידעתי להגיד

הם קראו: שקר.