שאלתי את אלוהים:

למה המצאת פחד?

שאלתי את אלוהים,

אתה אוהב אותי?

זה מזל שאני לא יודעת

את התשובות של אלוהים.

שרתי לעצמי:

אל פחד

מישהו אוהב אותך

ואלוהים אמר:

גם אני.