ושוב אני חולה בקדחת האביב

העולם עומד להמריא, מלא באוויר החם הכחול

הזה. הוא מטורף, היובש הזה הוא מטורף-

קדחת האביב מיתמרת מהצמרות באמצע היום

ואם ימריא העולם, אני חושבת

כמה נורא.