במקום מיונז

בטח במקום גבינה

במקום רכבת הרים

בטח במקום סקס

במקום צפייה

בטח במקום צפיה

במקום להתאכזב

בטח במקום להתאכזב

במקום לפגוש אנשים

להקים את הממלכה.