השמנתי

ליכלכתי את השמיכה

העלבתי אותך

ויתרתי על צניעות

נדבקתי לטעות

השתמשתי בשקיות

יצאתי לקניות

הייתי גופנית.

הפסקתי לשיר

שרפתי אוויר

זייפתי

צרחתי

לא הצלחתי לישון

החמצתי פרצוף

נגעתי בדלקת

שרתי רע

נשארתי בבית

נתתי לך לחכות

הפסקתי לנקות

נגעתי בדלקת

שכחתי

שכחתי