ביום ראשון

הלכתי בקניון

עם נעליים ורודות.

הלכתי עם השקיות

בנעלים ורודות

בקניון

איזו אישה הולכת

ככה

זו יכולה להיות כל אחת

זו הייתי אני

אבל זו יכולה להיות

כל אחת.