מילים מילים,

מבוהלת מילים

עוצמת עיניים בכוח,

ממלכתי עבור מילים נכונות, כמו סוס או לחם.