שירה עייפה

בקצב גרירת רגליים.

מארש שינה

מארש ערפל

שירה עייפה

בקצב גרירת רגליים

מארש די

מארש לא עוד

שירה עייפה

בקצב גרירת רגליים

מארש מונוטוני

מארש חלש

שירה עייפה

בקצב גרירת רגליים

מארש ייאוש

מארש אפל

שירה עייפה

בקצב גרירת רגליים

מארש מטריד

מארש טפל.