http://www.mda-ambulance-wish.org.il/AmbulanceWish/Homepage.aspx

אני מעתיקה מתוך האתר:

אמבולנס המשאלות הינו פרויקט של מגן דוד אדום, שמטרתו מילוי בקשותיהם של חולים קשים או סופניים אשר אינם יכולים להתנייד אלא באמצעות אמבולנס. החולים מוסעים לאתרים על פי בקשתם, בעזרת אמבולנס ייעודי ומתנדבים. הפרויקט מהווה אפשרות לשיפור רווחת החולה, בנוסף לטיפול הרפואי שהוא מקבל בבית חולים או בהוספיס והרעיון העומד בבסיס הפרויקט – לעזור לחולה אשר אינו יכול להתנייד כאמור, להגשים משאלה התלויה בניידותו. הגשמת המשאלה מתאפשרת בעזרת אמבולנס ייעודי, המצויד בכסא גלגלים עם עבירות גבוהה ובליווי של צוות רפואי אשר  עבר הכשרה מתאימה, בנוסף על הכשרתו הרגילה.

אמבולנס המשאלות מאפשר לאנשים שאיבדו כבר את יכולת הניידות שלהם להגיע לאירועים משפחתיים, לבקר באתרי נוף יחודיים או מעוררי זכרונות, במופעי תרבות (התזמורת הפילהרמונית הודיעה שתשמח למלא כל משאלה הקשורה לקונצרטים שלה), לבקר קרובים שגם הם מוגבלי תנועה ועוד.

השירות ניתן ללא תשלום.