אֵיךְ הַחוֹם בַּקַיִץ  כָּל כָּךְ כָּחֹל

כְּשֶׁחַם כָּל כָּךְ לְאַט

It's  summer's  blues

when  summer's yellow heat

Slowly dries out all

my love

הַכֹּל נִהְיָה  רָטֹב רָטֹב כָּל כָּךְ בַּקַּיִץ

כָּל כָּךְ צָהֹב  צָהֹב

לֹא כָּל כָּךְ כָּחֹל

לֹא כָּל כָּךְ עָצוּב

רָטֹב וְיָבֵשׁ בַּגָרוֹן

בִּירָה לֹא עוֹזֶרֶת

This summer's yellow

Is so moist

,so awful dry

O baby,

My baby

My love,

כָּל כָּךְ יַבֵשׁ

כָּל כָּךְ צָהֹב,

הוֹ מֹתֶק,

בִּירָה לֹא כָּל כָּךְ עוֹזֶרֶת מֹתֶק.