כמעט איבדתי את העולם, אמרה חדווה.

יכולתי להיות עכשיו בעולם בדוי.

אבל הנה המיטה שלי, הנה הטלוויזיה שלי, הנה המלחיות שלי, וכולן בדיוק כפי שהיו לפני שיצאתי למסע.

עכשיו אני אעצום את עיני, ולא אחלום על שלומית צוקרמן, או על פשעים חמורים.

בשנתי אראה את הפרחים שאשתול בגינה לקראת החורף. יש לי פקעות רבות מהשנה שעברה, אם אתחיל מחר את השתילה, בפברואר תהיה לנו גינה נהדרת.