אני כבר אוהבת אותך
בלילות אני חושבת שאת יודעת זאת
אך ביום חיי מופיעים ואת זרה לי