שקט כשאני מתה

אני אומרת,                                                                

קים אהער מיידלע

זיץ מיט מיר א ביסל

והיא עונה לי

שפעטער

חיה'לה

עס וועלט זיין ווי א חלום

.

איך זאגן:

בואי, ילדה,

שבי איתי מעט,

און זי זאגט מיר

אחר כך,

חיה'לה,

זה יהיה כמו חלום

View original post