נמסים ימים

הגוף גדל

יפהפיה אחת נוגעת בי בחיבה

אחד מקלל

יום נמס על יום נמס

 

מה שחסכתי  מרפד

משהו חלש

בין הויתורים

יש לי חיבה לאוכל רך ולנשים משוררות.