מאוד נעים
פה
בתוכי לא נעים נורית בואי והצילי
את הילדה מהדבר הטורף
שיניו הקשות
עונות בשקט
אל תקחי תרופה זו קחי אחרת
מעט מעט ומותי
אני צועקת אך המילים קשות ומרובעות עומדות לי פה בפה שלי
מאוד נעים פה.  ובתוכו אני גרה ובתוכי אני שרה הצילי הצילי הצילי.