בתוכי יש דבר והוא שם

גם כשכל מבט נבון אטום לראות

בתוכי יש דבר מה פעוט. בעיניך זה

סלסול מיותר, קישוט בזמן הלא נכון

ובתוכי יש דבר חי ושקט חי קטון.

אני לא צריכה לומר זאת שוב ושוב בתוכי יש דבר שימות יום אחד ולכן כעת הוא בתוכי חי

בתוכי יש דבר והוא ממש אתה לא תבין זאת אתה מלא מחשבות על העולם אין לך פנאי אין לך כלל פנאי.