אם אתה חירש, נזוף בצעקה

אם אתה סרבן, נזוף בעקשנות

אם אינך רוצה להביט, לעג לתנועות ידיים חזקות

אם אתה מגושם, תבע מגע

קרא לה במילים מתוקות, כאילו הכרתם אי פעם,

אם היא מתנגדת נסה חזק יותר.

היא תתעייף מהר, השקט ישוב

גסות מצידה לא תתקבל, היא תבין זאת כך או אחרת.