מהפיכות בעולם הערבי!

כתבינו מוסר שכרגע

קשה לומר

מי ישר ומי הפוך

ואם מישהו תלוי מהרגלים,

האם הוא היה ככה קודם או שהוא כבר אחרי ההפיכה.

אנשים יוצאים בקלות לרחובות  למות או להרוג אנשים אחרים – הם לא בררנים

הם לוחמים…

בשם הצדק

בשם החופש או בשם אלוהים

כתבינו מוסר שעדיין איננו יודעים בשם מי הם הופכים הכל,

אבל זה נראה יותר טוב מהצד הזה

ממה שזה נראה מהצד הקודם

פה עלינו לדלג לרגע מעל ערימת גוויות – מחיר המהפיכה

הבה נמשיך בסיקור

ובכן, כרגע נמסר…