מה את עושה, משונה

מתרוצצת בעולם תמה לנגדך

עכשיו גם נעלמת לפתע.

את מופיעה בתיאורים נשלטת בתרופות.